Sunday, 19 June 2011

නීල් කියන්නෙ කවුද?

නීල් කියන්නෙ මට. හැබැයි ඒ මගේ නියම නම නෙවෙයි.

මම සමලිංගිකයෙක්. ඔබ මාව වරදවා වටහා ගන්න එපා. මම මේක කරන්නේ සමලිංගික සම්බන්ධතා හොයන්නවත්, "අධිරාජ්‍යවාදී" මත පතුරවන්නත් නෙවෙයි. සමලිංගිකත්වය මගේ ජීවිතයේ එක පැතිකඩක් පමණයි; නමුත් මේ බ්ලොග් එක හරහා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා, සමලිංගිකත්වය ගැන ඔබ දැනුවත් කරන්න.

අපේ සමාජයේ බොහෝ දෙනෙක් සමලිංගිකත්වය කියන්නේ මොකක්ද කියලා නිවැරදිව දන්නේ නැහැ. එහෙම නොදැන, කරුණු සොයා බලන්නෙත් නැතුව, "මේක අපේ සංස්කෘතියට පටහැනියි", "මේක පවක්" කියලා සමලිංගිකත්වය එක හෙළාම පිළිකුල් කරනවා. මේ තත්වය වෙනස් විය යුතුයි. මම ඔබට සමලිංගිකත්වය පිළිගන්න කියා බල කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔබ ඒ ගැන සාධාරණ තීරණයක් ගන්න. නමුත් ඔබ තීන්දුවකට එලඹෙන්න කලින්, විවෘතව මේ කාරණයේ දෙපැත්තම සොයා බලන්න. සමලිංගිකයෙක් වශයෙන්, මගේ ලිංගිකත්වය ගැන ඔබට ඇත්ත පෙන්වා දීම මගේ වගකීමක් බවයි මට හැ‍ඟෙන්නේ.

මම ඔබ වගේම සාමාන්‍යය ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්. මම සිංහල බෞද්ධයෙක්. මම මගේ ජාතියට සහ ආගමට ගරු කරන, ඒ වගේම අනෙක් ජාති, ආගම් වලටත් ගරු කරන මනුශ්‍යයෙක්. මගේ මනස විකෘති මනසක් නොවෙයි. සමාජයේ හැම දෙනාටම සාමකාමීව හා ගෞරවාන්විතව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වන දවසක් වෙනුවෙන් මම, මට හැකි පමණින් දායක වෙනවා. මේ බ්ලොග් එක එහි තවත් එක පියවරක් පමණයි.

ඉදිරියේදී මම මේ ගැන වැඩි වශයෙන් ලියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම ඉතා විවෘත කෙනෙක්. ඔබට උවමනා නම් මාත් සමඟ මේ ගැන සුහදව සංවාද කරන්න පුළුවන්, ඒත් නිකරුණේ මට චෝදනා කරන අදහසින් ලියන අය ගැන මම වැඩිපුර ගණන් ගන්න යන්නේ නැහැ. ඔබ මේ බ්ලොග් එකේ ලියනවා නම්, කරුණාකර (ඔබ ඔවුන් සමඟ එකඟ වුණත්, නොවුණත්) අන් අයගේ අදහස් වලට ගරු කරන්න. සුහද වන්න.

මගේ බ්ලොග් එක කියවන්න ආවාට ස්තූතියි! :)

-නීල්.
විද්‍යුත් තැපෑල (ඊ-මේල්):  neil.wistor@gmail.com

3 comments:

 1. Just a thought. I have been gay for like the whole past past decade. But I became so depressed and I went to meet a psychologists. I told him that I am gay and he said that I can change it. I never went to see him again coz I thought that he is stupid, old-fashioned and conservative. Then I went to another doctor. I spoke to her and she explained a a lot. I experienced a reunification with my body,family,soul and I feel mentally free now. You are not late to seek change. Even if you want to remain gay, the therapy will make you a better person. Trust Me :) contact me for more info
  Read These Articles
  http://narth.com/2011/10/2061/
  http://downloads.frc.org/EF/EF10F01.pdf
  http://www.trueorigin.org/gaygene01.asp

  ReplyDelete
 2. I just replied on your blog about that post on Buddhism and Homosexuality, I didn't see this comment before posting that, but what I said there pretty much remains unchanged. If you don't want to publish them on your site, I won't be offended :P

  I completely understand where you're coming from and I have been there myself. (I think all gay people have been there at some point) I can even understand your reasons for wanting to change and if you feel happy after therapy, I'm truly happy for you.

  I don't want to change, and that's because I strongly believe there's nothing wrong with me :D the problems that I have are not inner issues, but issues with the world refusing to respect me for being different. That's why I have no problem with you. See, we disagree on a lot of things but we can respect each others' differences in opinion and you're not judging me and calling me an immoral paedophile... or whatever. I have NO ISSUE with people not agreeing with homosexuality, but if they disrespect gays just because they are gay, then I have a problem with that, because that's wrong. THAT'S what I'm against. Most people don't even know gay people but just have this very negative image about gays. I'm trying to do whatever I can to remove that stigma, because I'm none of that. When people are being offensive to gay people, I take it personally because deep down I know that they are wrong, and I know that I'm better than most (if not all!) of them.

  I still disagree with most things on your site but I have a tremendous respect for you for being open-minded, respectful and non judgemental. If gay people WANT to change and want to try out therapy they shouldn't be held back by force. But the rest of us just want to mind our own business and live like everyone else, and if our society has a problem with that then the SOCIETY must change and not us... lol

  ReplyDelete
 3. Sorry for the lateness. If you find anything disagreeable in my blog please let me know.In here or in my blog as comments. I'm always willing to change my views.

  I feel more than Happy now and I feel really bad for not doing anything for others who are suffering.

  The set of gay people I know are having lots and lots of sex. They are proud about that. WTF I did that too. I had affair with probably the most beautiful. Some even maintain lists. Just because there is mutual consent should we accept that kind of behavior?? NO. That is totally against Buddhism.

  I'm feel so fortunate to be free from addiction to sex. I don't even watch porn anymore. I can look at a fellow human being without sexually fantasizing.

  The cause of my depression was not societal oppression. It was me. It was something abnormal within me. I had a very loving father but I always identified myself with my mom. Mom was beautiful and I had a distant relationship with my father.

  When a heterosexual person says that "I don't like gay" doesn't mean that they are homophobic. For most people, when they hear the term gay the connotation of anal or oral sex emerges in their minds. And some do not like those.

  I am clearly and cleanly against discrimination.

  But gay activists goes on boasting about the rightness and biological basis of homosexuality and tries to portray an unnecessary view of homophobia. I would say YES to homosexuality on political grounds. But for the sake of the health of humanity and its well being heterosexuality should be prioritized. Homosexuality should not be encouraged.

  In fact, homosexual behavior is associated with
  higher rates of: promiscuity, STD, mental illness, substance abuse (even too much of smoke n booze),Child sexual abuse.etc.I'm not straight-jacketing gays but these are facts which are proven true.

  A human must be born to a woman to attain nirvana.

  Please let me know of the things that you disagree. I'm very inquisitive to know.

  ReplyDelete